"Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia", T. 1, "Konteksty i uwarunkowania", pod red. Z. Gębołysia, Katowice 2010 ; "Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia", T. 2, "Narzędzia i formy funkcjonowania", pod red. I. Sochy, Katowice 2010 : [recenzja]

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Tom 2, Numer 2 (2010) s. 112-119
Bogumiła Warząchowska , Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.), Irena Socha (aut. dzieła rec.)

 

do góry