Działalność warsztatu intarsjerskiego brata Hilariona z Poznania

Studia Muzealne, Tom 8 (1970) s. 59-87
Zygmunt Dolczewski

 

do góry