Pieśń "Tysiąc walecznych" i duńska piosenka "Erindrer De?"

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 2 (149) (1978) s. 181-191
Christian Hougard

 

do góry