Życie i działalność pasterska ks. bp. Franciszka Jaczewskiego (1832-1914)

Rocznik Teologii Katolickiej, Tom 8 (2009) s. 134-148
Zbigniew Rostkowski

 

do góry