Wojsko Polskie w służbie pokoju : konferencja z okazji 60-lecia polskiego udziału w misjach pokojowych

Przegląd Historyczno-Wojskowy, Tom 14(65), Numer 2 (244) (2013) s. 233
Krzysztof Fudalej

 

do góry