Sowiecki 16 Korpus Pancerny pod Warszawą (29 lipca–6 sierpnia 1944)

Przegląd Historyczno-Wojskowy, Tom 14(65), Numer 2 (244) (2013) s. 53-72
Norbert Bączyk

 

do góry