O cmentarzach legionowych na Wołyniu

Przegląd Historyczno-Wojskowy, Tom 14(65), Numer 3 (245) (2013) s. 166-174
Urszula Oettingen , Adam R. Kaczyński (aut. dzieła rec.)
Tytuł recenzowanego dzieła:
Adam R. Kaczyński, "Cmentarze legionowe na Wołyniu", Warszawa 2011

 

do góry