Moderator imperii

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 15, Numer 2 (1963) s. 97-122
Konstanty Grzybowski

 

do góry