Podstawowe wyróżniki koncepcji realizmu w literaturze według György Lukácsa

Przegląd Humanistyczny, Tom 25, Numer 7-9 (190-192) (1981) s. 101-115
Bogusław Jasiński

 

do góry