Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej Ajschylosowi i Pindarowi : z okazji 2500 rocznicy urodzin obu poetów

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 2 (149) (1978) s. 214-216
Anna M. Komornicka

 

do góry