Kilka danych o nauczaniu w czasie okupacji hitlerowskiej w Płocku 1939-1945

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 28, Numer 3 (116) (1983) s. 27-28
Seweryn Wyczałkowski

 

do góry