Projekty reformy urzędu prezydenta w III Republice Francuskiej

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne, Tom 3 (36) (1969) s. 123-138
Krzysztof Wołowski

 

do góry