W kierunku sztuki popularnej

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 1 (148) (1978) s. 201-203
Michał Boni, Rafał Marszałek
Title of the reviewed work:
[red. nauk. Rafał Marszałek] - Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1977 ,Polska popularna kultura artystyczna : materiały sesji [...], Warszawa, 21 i 22 stycznia 1975 r. ,

 

do góry