"Początki kształtowania się klasy robotniczej na Górnym Śląsku”, W. Długoborski, „Kwartalnik Historyczny” R. 61 (1954), nr 1 : [recenzja]

Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Tom 9, Numer 2 (1954) s. 621-624
Stanisław Michalkiewicz , Wacław Dlugoborski (aut. dzieła rec.)

 

do góry