Implikacje przemian systemowych dla kształcenia na kierunkach związanych z zarządzaniem

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, Tom 18 (2009) s. 267-273
Lidia Włodarska-Zoła

 

do góry