Białcz Stary, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie. Stanowisko 4

Informator Archeologiczny : badania, Tom 15 (1981) s. 27
Tadeusz Wiślański, Lech Czerniak

 

do góry