Czytelnictwo czasopism ludowych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 10 (157) (1978) s. 107-127
Janusz Kostecki, Zofia Byczkowska

 

do góry