Budowa wrocławskiego pomnika w latach 1956-1964 ku czci polskich profesorów zamordowanych we Lwowie w 1941 roku

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 16, Numer 1-2 (31-32) (2007) s. 341-352
Roman Mierzecki

 

do góry