Zagraniczne wyjazdy naukowe polskich matematyków w dwudziestoleciu międzywojennym

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 18, Numer 1-2 (35-36) (2009) s. 311-330
Małgorzata Przeniosło

 

do góry