Onomastyka w "Pracach Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego"

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 55 (2011) s. 265-268
Kinga Zawodzińska-Bukowiec , Elżbieta Laskowska (aut. dzieła rec.), Iwona Benenowska (aut. dzieła rec.), Małgorzata Jaracz (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Elżbieta Laskowska, Iwona Benenowska, Małgorzata Jaracz ,Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, nr XVIII ,Bydgoszcz 2008

 

do góry