Inscenizacje utworów dramatycznych Majakowskiego na polskich scenach w połowie lat pięćdziesiątych

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 35 (2000) s. 111-126
Andrzej Korzon

 

do góry