Ustrój Jugosławii w latach 1974-1980. Przesłanki dezintegracji i późniejszego rozpadu państwa

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 36 (2001) s. 159-187
Michał Jerzy Zacharias

 

do góry