Współpraca sowiecko-niemiecka w latach 1920-1933

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 38 (2003) s. 299-306
Henryk Bułhak , Siergiej A. Gorłow (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Siergiej A. Gorłow ,Sowierszenno siekrietno. Moskwa-Berlin 1920-1933. Wojenno-politiczeskije otnoszenija mieżdu SSSR i Giermaniej ,Moskwa 1999

 

do góry