Platforma Cieślara - kwestia narodowościowa na Zaolziu w okresie stalinowskim

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 40 (2005) s. 167-203
Grzegorz Gąsior

 

do góry