Historia kultu św. Wojciecha w Polsce i na Mazowszu

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 43, Numer 1 (174) (1998) s. 3-5
Waldemar Graczyk

 

do góry