Guillaume André Villoteau i paradygmat piśmienności w etnomuzykologii

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 41, Numer 1 (160) (1996) s. 41-53
Sławomira Żerańska-Kominek

 

do góry