Życie, męka i chwała św. Stanisława w "Legendarium andegaweńskim" (BAV Vat. lat. 8541)

Rocznik Historii Sztuki, Tom 19 (1992) s. 45-63
Janusz S. Pasierb

 

do góry