Demograficzne i kulturowe czynniki adaptacji do środowiska zbudowanego na Górnym Śląsku : postindustrialne potrzeby a wzorce zamieszkiwania na przykładzie seniorów

Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, Tom 2 (2011) s. 192-212
Adam Bartoszek

 

do góry