"Miejskie mury obronne w państwie polskim do początków XV wieku", J. Widawski, Warszawa 1973, s. 550, tabl. i mapy : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 29, Numer 3 (1974) s. 415-416
B. T. , J. Widawski (aut. dzieła rec.)

 

do góry