[Osadę, m.in. kultury łużyckiej (IV—V okres epoki brązu), badano w Wołowie Piotroniowicach, pow. Wołów...]

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 35, Numer 1 (1969) s. 80

 

do góry