Łacińskojęzyczne inskrypcje nagrobne jako żródło do badań nad kobietą w okresie nowożytnym oraz wyzwanie edytorskie : (w związku z książką Katarzyny Góreckiej, Pobożne matrony i cnotliwe panny, Warszawa 2006)

Przegląd Historyczny, Tom 100, Numer 2 (2009) s. 307-318
Katarzyna Gołąbek , Katarzyna Górecka (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Katarzyna Górecka ,Pobożne matrony i cnotliwe panny ,Warszawa 2006

 

do góry