Diecezja wrocławska w relacjach swych biskupów "ad limina" w XVII i XVIII w.

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 41, Numer 4 (1986) s. 599-605
Jan Kopiec

 

do góry