Kierunki zmian w etnologii polskiej po roku 1989 i przygotowania do wyboru członków Komitetu na kadencje 2003-2006 : posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 28 marca 2003

Lud : organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Tom 87 (2003) s. 354-360
Zbigniew Jasiewicz

 

do góry