Wspólnota śmiechu

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 3 (150) (1978) s. 115-119
Lidia Liburska , Kazimierz Żygulski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Kazimierz Żygulski ,Wspólnota śmiechu : studium socjologiczne komizmu ,Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy 1976

 

do góry