Kijowskie Zjazdy Archeologów Słowiańskich (1874, 1899, 1985)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 32, Numer 3-4 (1987) s. 679-690
Maria Magdalena Blombergowa

 

do góry