Przemówienie prezesa TNP na Zgromadzeniu Ogólnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego wygłoszone w dniu 18 listopada 1996 r. w Muzeum Historii Miasta Łodzi

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 41, Numer 4 (169) (1996) s. 54
Jakub Chojnacki

 

do góry