Rozwój rad narodowych w Polsce w latach 1944-1950

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 15, Numer 2 (1963) s. 7-39
Zygmunt Rybicki

 

do góry