Rozwój poglądów filozoficznych ks. Franciszka Krupińskiego

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, Tom 2 (1957) s. 125-158
Michał Radgowski

 

do góry