Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935 : [recenzja]

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 11 (158) (1978) s. 163-165
Krzysztof Baranowski , Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Wiesław Władyka ,Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935 ,Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich 1973

 

do góry