Antynomie romantycznego historyzmu

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 7/8 (154/155) (1978) s. 184-188
Andrzej Kołakowski, Adam Sikora
Title of the reviewed work:
Adam Sikora ,Historia i prawdy wieczne : Lamennais - Królikowski - Dezamy - Blanqui ,Warszawa 1977 : [recenzja]

 

do góry