Posiedzenia naukowe Zakładu Dziejów Europy XIX-XX w. IH PAN (październik 1999 - wrzesień 2000 r.)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 36 (2001) s. 233-234
Elżbieta Znamierowska-Rakk

 

do góry