Polityka Edvarda Beneša i jego tymczasowych władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego (lipiec 1940 r. - czerwiec 1941 r.)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 39 (2004) s. 137-182
Marek Kazimierz Kamiński

 

do góry