Współpraca polsko–rumuńska w okresie międzywojennym. Zawarcie polsko–rumuńskiego tzw. Małego Porozumienia Prasowego

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 43 (2008) s. 53-59
Michał Keller

 

do góry