Prace językoznawcze : [recenzja]

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 9 (156) (1978) s. 173-175
Maria Jurewicz, Irena Tarnowska, Adam Heinz
Title of the reviewed work:
pod red. Adam Heinz ,Prace językoznawcze ,Warszawa ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński 1977

 

do góry