Podziały administracyjne Kościoła łacińskiego w Polsce około 1772 r.

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 89, Numer 4 (1982)
Stanisław Litak

 

do góry