„Titulus ecclesiae. Wezwania kościołów katedralnych w Polsce”, Aleksandra Witkowska, Lublin 1999 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 92, Numer 1 (2001) s. 123-124
Stanisław Litak , Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry