Geneza i charakterystyka sztuki Baltazara Fontany

Rocznik Krakowski, Tom 30 (1938) s. 1-48
Julian Pagaczewski

 

do góry