"Die politische Prozesse in der Tschechoslowakei 1948-1954", K. Kaplan, München 1986 : [recenzja]

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 25 (1990) s. 236
Jerzy Tomaszewski , K. Kaplan (aut. dzieła rec.)

 

do góry