Z bułgarskiej prasy historycznej (1997-1998)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 35 (2000) s. 165-175
Zbigniew Klejn

 

do góry