Wspomnienie o Romanie Aftanazym (1914-2004)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 40 (2005) s. 354-357
Tadeusz Epsztein

 

do góry